Andere formaten:

Andere talen:

Besprekingen

Lagen van de stad

Jean bestudeert vossen en legt ecologische dakterrassen - natuurlijke ruimten, noemt ze die - aan. Tijdens een van haar hardloopsessies botst ze letterlijk tegen ­Attila die in Londen komt praten over weerbaarheid en trauma. Beide geraken betrokken bij de zoektocht naar een weggelopen jongetje, een mysterie dat halverwege de roman wordt opgelost. Het gaat de schrijfster dan ook niet zozeer om suspense, wel om een trage verkenning van haar personages en hun werelden.

Forna laat in De paradox van geluk lagen van de stad zien die je niet zo snel opmerkt. Je komt te weten dat Nigerianen in Londen in de beveiligingsector werken, Ghanezen in de horeca. Veel meer dan het verhaal van Attila en Jean is dit een roman over een gemeenschap, over mensen die elkaar helpen wanneer de nood hoog is. Dat de Afrikaanse personages plezier maken tijdens de zoektocht naar het verloren kind, verbaast Jean. Zij vertegenwoordigt de blik van het Westen. Gelukkig maakt Forna van de Amerikaanse geen zwakkeling die van het minste van slag is. Jean is een complex personage.

Het boek gaat breder dan de thematiek van weerbaarheid. Forna schrijft overtuigend over liefde, rouw en verdriet. Jammer dat de vertaling bij momenten stroef is.

Vertaald door Aleid van Eekelen-Benders en Mariella Duindam, Nieuw Amsterdam, 415 blz., 24,99 € (e-boek 12,99 €). Oorspronkelijke titel: 'Happiness'.

Britse vossenjacht

In een imposante roman geeft Aminatta Forna uiting aan de identiteitscrisis waarin het Verenigd Koninkrijk op dit moment verkeert. Daarbij zijn stadsvossen de ongewenste nieuwkomers.

Het is een koude winteravond in Londen. Dr. Atilla Asare is een paar uur eerder aangekomen vanuit zijn woonplaats Accra in Ghana en maakt een wandeling om zijn eten te laten zakken. Op Waterloo Bridge loopt een joggende vrouw per ongeluk tegen hem op. De twee maken beleefd excuses en vervolgen hun weg. Een paar dagen later ontmoeten ze elkaar opnieuw, nu in een voetgangerstunnel onder de Theems. Ditmaal raken ze in gesprek en daarmee wordt de verhaallijn in gang gezet van De paradox van geluk (Happiness) de vierde roman van de Schots-Sierra Leoonse schrijfster Aminatta Forna.

Atilla Asare is psychiater en expert op het gebied van posttraumatische stressstoornissen. Hij is in Londen vanwege een conferentie. De vrouw heet Jean Turage. Ze is een Amerikaanse biologe die twee jaar in Londen verblijft voor een studie naar stadsvossen, waarvan er inmiddels enkele duizenden in de Britse hoofdstad rondlopen.

De ascetische Amerikaanse en de forse, immer wat hongerige Ghanees he…Lees verder

In de vijfde roman* van de Brits-Afrikaanse auteur (1964) staat het hedendaagse Londen centraal in een samenspel van mens en dier. De Ghanees Attila werkt als psychiater in oorlogsgebieden en komt na de dood van zijn vrouw naar Londen voor een conferentie en om vrienden en verwanten op te zoeken. De Amerikaanse biologe Jane heeft man en kind verlaten om onderzoek te doen naar de vossenpopulatie in de stad. Straatvegers en andere nachtwerkers laten haar weten als er ergens een vos is gesignaleerd. Tijdens het joggen loopt ze Attila omver, die op zoek is naar zijn tienjarig neefje dat verdwenen is. Jane zet de straatvegers en nachtwerkers, die voornamelijk uit Afrikanen en Oost-Europanen bestaan, in om de jongen op te sporen. Deze ‘onzichtbaren’ hebben veelal een zwaar leven, doch ervaren de nieuwe saamhorigheid als geluk. Evenals de vossen (en de parkieten) in de stad zijn zij ‘survivors’. In verschillende flashbacks (in een andere stijl en lettertype) krijgt de lezer een beeld van het…Lees verder

Vreemdelingen en vossen

Aminatta Forna schetst de moderne metropool als een rijke biotoop waarin alles samenhangt.

Het gebeurt ons allemaal wel eens dat we even toevallig als vluchtig contact maken met een onbekende. In Aminatta Forna's roman 'De paradox van geluk' overkomt het een man en een vrouw die elkaar op een Londense winternamiddag tegen het lijf lopen als ze Waterloo Bridge oversteken. Geen toeval want bij Forna is nooit iets toevallig. Elk detail past in het alomvattende web van haar verhaal. Zo ook deze ontmoeting. Die vormt het startpunt van een idee dat zich steeds nadrukkelijker opdringt: elk wezen, hoe klein of groot ook, is binnen het gemeenschappelijke leefsysteem verbonden met alles en iedereen, actief dan wel passief, ten goede én ten kwade.

Wie zijn die twee vreemdelingen op Waterloo Bridge? Attila is een Ghanese psychiater die in oorlogslanden onderzoek doet naar patiënten met posttraumatische stressstoornis, maar ook naar foutieve diagnoses van schizofrenie bij vluchtelingen en migranten. De Amerikaanse Jean bestudeert het gedrag van vossen die zijn binn…Lees verder

Over Aminatta Forna

CC BY-SA 3.0 - Foto van/door Jürgen Matern

Aminatta Forna (geboren in Glasgow in 1964) is een Britse schrijfster.

Aminatta Forna werd eerst bekend als documentairemaakster en reporter voor de BBC. Ze werkte er in de domeinen kunst en politiek. Ook met haar Afrika-documentaires verwierf ze bekendheid. Vanaf 2003 schrijft ze boeken. Haar eerste boek (The Devil that Danced on the Water, memoires) werd al meteen erg goed onthaald, en later werd ze een erg succesvol auteur.

Levensloop

Aminatta Forna werd geboren in 1964, in Glasgow, Schotland. Haar vader, Mohamed Forna, was afkomstig van Sierra Leone. Haar moeder, Maureen Christison, is Schotse. Toen Forna zes maanden was verhuisde de familie naar Sierra Leone, waar Mohamed Forna als dokter werkte. Later geraakte hij actief in de politiek. Hij werd lid van de regering, maar trok zich later weer terug na gewezen te hebben op de toename aan politiek geweld en corruptie. Tussen 1970 en 1973 zat hij in de gevangen…Lees verder op Wikipedia