Boek
Nederlands

Veldwerk in Vlaanderen : verhalen

Veldwerk in Vlaanderen : verhalen

Genre:
Titel
Veldwerk in Vlaanderen : verhalen
Auteur
Geert Van Istendael
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Uitgeverij Atlas, 2000
174 p.
ISBN
90-450-0702-9 (paperback)

Besprekingen

Toewijding aan de betonmolen

In mijn waardering voor Geert van Istendael staat Het Belgisch labyrint (1989), zijn gids door de Belgische instellingen en gebruiken voor buitenlanders, in het bijzonder Nederlanders, nog steeds het hoogst aangeschreven. Voorts bewonder ik zijn sterk geschreven columns, zijn spitse analyses van vooral binnenlandse fenomenen, hoe hij bijvoorbeeld als zelfverklaard 'reactionair' wijst op de hoge tol aan verloedering die we voor de zo geprezen vooruitgang moeten betalen. Maar je kunt niet ononderbroken sakkeren en kijven. Daarom schreef hij in 1997 ook de roman Altrapsodie, het tragisch verhaal van een verknoeid leven door een verkeerde keuze in liefde en ideologie - dus toch weer een typisch Belgisch thema. En nu zijn er vijf verhalen in Veldwerk in Vlaanderen. Minder diep tragisch van inslag dan de roman. Ze doen eerder denken aan de sprookjes die hij ook schreef, maar ze zijn grimmiger, ironisch, en ze viseren de typisch Vlaamse burgerlijkheid. Niet meteen wat je van hem verwacht, ma…Lees verder

Een levensgroot anker

Geert van Istendael doet het weer. Met zijn essaybundels leerde hij Nederland van België houden, of iets begrijpen van België, Vlaanderen en Brussel. Volgens Jeroen Vullings, zelf een Nederlander, legt Van Istendaels nieuwe bundel, Veldwerk in Vlaanderen , een stukje Vlaamse eigenheid bloot. Niet in essays deze keer, maar in verhalen, of liever: sprookjes.

Tu quoque, Van Istendael? Dat was mijn eerste gedachte toen ik zijn verhalenbundel Veldwerk in Vlaanderen opensloeg en de opdracht las. In zijn voorlaatste boek Nieuwe uitbarstingen hield hij het nog bescheiden, die bundel met tegendraadse mini-essays moest het doen met: ,,Voor mijn schoonouders, hun arbeid, hun liefde.'' In zijn muzikale roman Altrapsodie schreef hij: ,,Ik draag dit boek op aan mijn zoon en mijn dochter, die allebei op de drempel van het grote leven staan.'' In Vlaamse sprookjes luidt het kortweg: ,,Voor mijn vader.'' Mijn punt is dat in geen van de tien Van Istendael-titels in mijn kast hij met de opdracht zo categorisch uitpakt als in Veldwerk in Vlaanderen .

De tekst luidt, schrik niet: ,,Voor alle vrouwen in Vlaanderen. Ja, alle.''

Commentaar overbodig? Ja en nee. Nee: zo'n opdracht verwacht ik eerder van schrijvende macho's uit Zuid-Amerika, op een cd van Julio Iglesias of van behaagzieke dichters die altijd jong en verliefd willen zijn. …Lees verder

In Veldwerk in Vlaanderen brengt Geert van Istendael vijf verhalen bijeen. Vier ervan werden vroeger reeds gepubliceerd, het slotverhaal, meteen ook het langste van de bundel, verschijnt hier voor het eerst. Vijf verhalen die o.m. door de lichtvoetigheid waarmee het onderwerp wordt benaderd, verkeerdelijk de indruk wekken wat banaal en nietszeggend te zijn. Van Istendael slaagt erin onder het gladde en rimpelloze oppervlak van zijn verhaal een wereld van kleinburgerlijkheid bloot te leggen die direct herkenbaar is en daarom juist na lectuur zo genadeloos hard overkomt. In het slotverhaal bv., 'Het anker', komt een man eindelijk tegemoet aan de wens van zijn vrouw in hun keurig onderhouden voortuintje een opgepoetste ploeg te zetten. Eigenlijk doet hij dit met voorbedachten rade: op reis in Spanje heeft hij een kolossaal anker gezien en, ter altijddurende memorie aan zijn grootvader die binnenschipper was en om zijn 'verankering' aan zijn stukje grond en aan zijn familie te tone…Lees verder
De Vlaamse schrijver (1947) is vooral bekend als maatschappijkritisch essayist met uitgesproken standpunten tegen de vanzelfsprekendheid van gangbare opvattingen. In dit boek publiceert hij vijf verhalen - waarvan vier reeds elders gepubliceerd - maar nu grondig bewerkt. Ze betreffen met name de thematiek van de relatiebeleving in het gezin - de vaste burcht - op het patroon van het alledaagse leven: de verliefdheid van een dochter op een allochtoon, de verbouwing van een vakantiehuisje in Frankrijk, de opluistering van een tuin met een anker van een zeeschip. Maar juist aan de hand van dit alledaagse blijkt hoe de beleving van de menselijke verhoudingen uit elkaar kan spatten door de intransigentie en de excessiviteit van karakters. En daarmee komt de schrijver toch weer op het bekende terrein van zijn essayistische werken. Maar nu in een literaire vorm die door de krachtige compositie van de verhalen en de fantasie rond de gebeurtenissen tot geboeid lezen leidt. Vrij kleine druk.

Over Geert Van Istendael

CC BY-SA 4.0 - Foto van/door Tim De Couvreur

Geert van Istendael, officieel Geert Maria Mauritius Julianus Vanistendael (Ukkel, 29 maart 1947) is een prozaschrijver, dichter, essayist, publicist en vertaler. Voorheen was hij ook journalist en nieuwslezer.

Biografie

Achtergrond, opleiding en journalistieke carrière

Van Istendael groeide op in een internationaal gericht en intellectueel milieu. Zo was zijn vader August Vanistendael, die drie dichtbundels publiceerde, persoonlijk raadgever van de (West-)Duitse bondskanselier Konrad Adenauer en kardinaal Frings van Keulen. Van Istendael bracht een gedeelte van zijn jeugd door in de Nederlandse stad Utrecht, in de wijk Oog in Al, en heeft sindsdien een grote (doch niet altijd onkritische) liefde voor Nederland en de Nederlanders gekoesterd. Hij is de broer van Frans Vanis…Lees verder op Wikipedia