Besprekingen

Het liefdesgedicht, het gedicht dus waarin op een of andere wijze van de liefde wordt getuigd voor de ander, is in de poëzie van Leonard Nolens een veel voorkomend genre. Hij heeft er nu een aantal, zeker niet alle, bij elkaar geplaatst en die geven een goede indruk van zijn, nooit ongecompliceerde, liefdesgevoelens. De intense behoefte aan eenzaamheid is strijdig met de even intense behoefte aan bij elkaar zijn. Op afstand worden briefgedichten geschreven of gedichten waarin het verlangen naar elkaar het onderwerp is. Tegelijkertijd is er de onmacht, het gevoel te falen in de liefde, omdat het besef heerst dat niemand de ander echt kan bereiken. Nolens is de dichter bij uitstek van alle existentiële gevoelens die gepaard gaan met de liefde, van angst tot verrukking, van verlangen tot smart. 'En zoenend en stom onderzoeken je lippen / De sombere man die jou zwijgend staat aan te blaffen / Met liefdesgedichten'. En een vraag als deze: 'Hoe ver mag ik gaan, hoe ver in alleenzijn, hoe di…Lees verder

Over Leonard Nolens

CC BY-SA 4.0 - Foto van/door Herman Schartman

Leonard Helena Sylvain Nolens (Bree, 11 april 1947) is een Vlaams dichter, vertaler en dagboekschrijver.

Biografie

Na zijn middelbare school volgt Nolens de opleiding tolk-vertaler aan de Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken in Antwerpen. Vanuit Antwerpen werkt hij vanaf 1968 als freelance vertaler en is tussen 1969 tot 1973 redacteur van het experimentele tijdschrift Labris. Nolens is getrouwd en heeft twee zoons. Hij is de vader van de schrijver David Nolens.

Nolens debuteerde in 1969 met de dichtbundel Orpheushanden.

Situering

Hij is een romanticus, schrijft vaak over liefde en over de manier om aan de identiteit te ontsnappen. Zijn vroege werk wordt getypeerd als barok, experimenteel aandoende gedichten. In de loop der jaren treedt er een versobering op in zijn werk en krijgt het een meer parlando-achtige toon. Veelvoorkomende thema’s in het werk van Nolens zijn d…Lees verder op Wikipedia