Extra onderwerp
POE
Titel
Sibylla / poezie Marleen de Crée ; grafiek Goedele Peeters
Auteur
Marleen De Crée
Illustrator
Goedele Peeters
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: P, 2006
58 p. : ill.
ISBN
90-77757-10-4

Besprekingen

Marleen de Crée's jongste bundel, Sibylla, berust op een fascinerend experiment. De drie afdelingen van de bundel vormen eigenlijk hernemingen van elkaar, met variaties en accentverschuivingen en bovenal een andere stijl. De openingsreeks laat een vrouwelijke stem aan het woord die in vrij hymnische bewoordingen de liefde analyseert en bezingt. De tweede reeks herneemt, soms woordelijk, dezelfde gedachten, maar ditmaal verschuift de toon van episch en breedvoerig naar een meer geserreerde zegging. Tegelijk is ook de verheerlijking van de liefde minder naïef, doordat de kwetsbaarheid en de intensiteit ervan nadrukkelijker aan bod komen. De poëtische taal is tegelijk ambitieus, als een poging om dingen naar de oppervlakte te brengen, zo intens en zo blijvend mogelijk vorm te geven, én bij uitstek onderhevig aan slijtage. Dat uit zich in deze twintig gedichten in de aandrang van de stem, in de poging om de geliefde dwingend aanwezig te stellen, maar tegelijk ook in de herhaalde roep om v…Lees verder
Deze bundel berust op een fascinerend experiment waarbij de drie afdelingen hernemingen vormen van elkaar, met variaties en accentverschuivingen en bovenal een andere stijl. De openingsreeks laat een vrouwelijke stem aan het woord die in vrij hymnische bewoordingen de liefde analyseert en bezingt. De tweede reeks herneemt, soms woordelijk, dezelfde gedachten, maar ditmaal verschuift de toon naar een meer geserreerde zegging en meer dubbelzinnige visie op de liefde. De slotafdeling brengt die twee geluiden als het ware samen in één synthese: niet toevallig wordt hier de sonnetvorm aangewend, die tegelijk het geheel en de spanning tussen de onderdelen maximaal kan vormgeven. Deze gedichten liggen sterk in de lijn van wat De Crée een aantal jaren geleden (bijvoorbeeld in de Brieven aan Plinius) schreef. De indringende illustraties, op telkens twee pagina's van Goedele Peeters weten de sfeer van herkenning en vervreemding uitmuntend te vatten. Een mooi geheel, gezet in de prachtige Pepetu…Lees verder