Boek
Nederlands

Leonardo

Serge Bramly (auteur)
Biografie van Leonardo da Vinci (1452-1519), kunstenaar, geleerde en uitvinder, en daarnaast de cultuurgeschiedenis van de Italiaanse renaissance in deze periode.
Onderwerp
Leonardo da Vinci
Extra onderwerp
Da Vinci, Leonardo
Titel
Leonardo
Auteur
Serge Bramly
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Frans
Oorspr. titel
Léonard de Vinci
Editie
2de geheel herz. dr.
Uitgever
Amsterdam: Luitingh, 2005
511 p. : ill.
Aantekening
Omslagondertitel: De mens en zijn kunst
ISBN
90-245-5399-7

Besprekingen

In de eindeloze literatuur over Leonardo da Vinci (1452-1519) neemt dit boek een eigen plaats in. Het is geen kunst- of wetenschapshistorische verhandeling, maar een rijk geschakeerd portret van Leonardo als mens, kunstenaar, wetenschapper en onderzoeker, gezien in het licht van zijn tijd. In een chronologisch, boeiend en toegankelijk geschreven verhaal reconstrueert Bramly, Frans (roman)schrijver en kunstcriticus Leonardo's leven en handelen. Hij gaat na hoe Leonardo werd gezien door tijdgenoten en omgekeerd, en hoe latere generaties tegen hem aankeken. Hij verklaart hoe dit alles gereflecteerd wordt in Leonardo's werken en geschriften. Bramly heeft zich zeer in zijn onderwerp ingeleefd en tracht Leonardo psychologisch te duiden. Zijn bevindingen zijn gebaseerd op Leonardo's eigen gepubliceerde geschriften, verslagen van tijdgenoten en literatuur. Met uitvoerige noten, bronnen, bibliografie en index. Ge"illustreerd in de tekst, zwart-wit- en een kleurkatern met 6 afbeeldingen, matig …Lees verder