Praktische gids over patie͏̈ntenrechten in Vlaanderen.
Taal
Nederlands
Uitgever
Berchem: EPO, 2008
258 p. : ill.
ISBN
9789064454882

Besprekingen

Als patiënt heb je heel wat rechten. Iedereen zou die rechten moeten kennen, want iedereen is af en toe patiënt. Een patiënt ben je vaker dan je denkt. Je hoeft niet altijd ziek te zijn. Je rechten zijn ook van toepassing in de relatie met je tandarts, apotheker, verpleegster, kinesitherapeut... Heb je je wel eens afgevraagd wat er gebeurt als je bv. in een coma belandt, wie er euthanasie kan aanvragen, wat een patiëntendossier is en of jij het mag inkijken, wie er door het medisch beroepsgeheim gebonden is? Weet je dat jij je in moeilijke situaties kan laten bijstaan door een vertrouwenspersoon van je keuze? Weet je wanneer een ziekenhuis supplementen mag aanrekenen en of de verzekeraar een hospitalisatieverzekering aan patiënten mag weigeren? En wat als je rechten niet worden nageleefd? Bij wie kan je dan terecht om je rechten als patiënt te verdedigen? Je rechten als patiënt geeft een antwoord op deze en nog veel meer vragen en maken je wegwijs in patiëntenrechten.

He…Lees verder
Dit boek biedt een overzicht van de rechten die je hebt als patiënt. Het boek werd geschreven door zes juridische specialisten uit de Vlaamse gezondheidszorg en richt zich dan ook tot de Vlaamse lezer. In een eerste deel staat de wet op de rechten van de patiënt centraal, met onder meer informatie over het recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening, pijnbestrijding en klachtenbemiddeling. Vervolgens komen andere wetgevingen aan bod, met aandacht voor het medisch beroepsgeheim en de rechten bij onder andere abortus, euthanasie, orgaandonatie en medische fouten. In deel drie worden de financiële rechten van patiënten toegelicht. Hier gaat de aandacht naar erelonen, hospitalisatieverzekeringen, de maximumfactuur etc. Tot slot wordt ingegaan op de verschillende organisaties waar je als patiënt terecht kan met vragen. De teksten worden ondersteund met voetnoten en heel wat verhelderende casussen. Achteraan volgen contactgegevens, een overzicht van de kamer- en ereloonsupplementen, en een…Lees verder