Book
Dutch

Lof der zotheid

Satire van de Rotterdamse humanist (1469-1536) over de menselijke dwaasheden.
Extra subject
Erasmus, Desiderius
Title
Lof der zotheid
Author
Desiderius Erasmus
Uniform title
Encomium moriae, sive Laus stultitiae
Language
Dutch
Original language
Latin
Original title
Moriae encomium ; Laus stultitiae
Publisher
Nijmegen: SUN, 2000 | Other editions
166 p. : ill.
ISBN
90-5466-608-0 90-6168-575-3

Reviews

Uit Erasmus' oeuvre blijkt dat hij een veelzijdig humanist was. Nu is hij vooral bekend door zijn Lof der zotheid, maar zelf beschouwde hij dit traktaatje niet als zijn belangrijkste werk. De titel bevat een zinspeling op zijn vriend Thomas More: het Griekse 'môria' betekent 'zotheid'.

In de eerste hoofdstukken prijst de godin Zotheid zichzelf, omdat niemand anders dat doet. De zotheid schenkt de mensen een massa weldaden: ze laat hen lachen, brengt hen geluk, maakt hen blind voor elkaars gebreken en zorgt voor de voortplanting. De belangrijkste zotheid is de eigenliefde, die het leven draaglijk maakt. Omdat de Zotheid de hartstochten volgt, trekt ze herhaaldelijk van leer tegen de stoïcijnen: de stoïsche wijze beteugelt zijn hartstochten, maar "wie zou zo'n monster of spook niet ontvluchten en verafschuwen?" Geleidelijk aan krijgt maatschappijkritiek de bovenhand. Achtereenvolgens neemt de auteur de grammatici, natuurfilosofen, theologen, religieuzen, vorsten en pausen…Read more
Vertaald, geannoteerd en ingeleid door Petty Bange ligt een zeer verzorgde uitgave van Erasmus' 'Lof der Zotheid' voor ons, die niet alleen uitmunt door de kwaliteit van de vertaling maar ook door het opnemen van de verrukkelijke tekeningen van Hans Holbein de Jongere. De godin Zotheid is aan het woord om in vaak geestige woorden de mensheid duidelijk te maken hoe ijdel en dom zij eigenlijk is. Overduidelijk toont zij aan hoezeer men overtuigd is van zichzelf en hoe zelfingenomen de houding is, die men tegenover het 'domme' volk inneemt. Heel wat minder luchtig wordt de tekst wanneer in bijtend cynische woorden de filosofen in hun vermeende wijsgerigheid worden aangepakt. Bepaald fel wordt de tekst als de theologen en de hele clerus worden geconfronteerd met hun opvattingen over het ware geloof en de wereldse aanpak van hun leven, die zo schrijnend verschilt met de eenvoudige lieden. Monniken in kloostergemeenschappen, die hun tijd verdoen met het letten op het voorgeschreven aantal k…Read more

About Desiderius Erasmus

Desiderius Erasmus Roterodamus (, English: Erasmus of Rotterdam; 28 October 1469 – 12 July 1536) was a Dutch philosopher and Christian scholar who is widely considered to have been one of the greatest scholars of the northern Renaissance. As a Catholic priest, Erasmus was an important figure in classical scholarship who wrote in a pure Latin style. Among humanists he enjoyed the sobriquet "Prince of the Humanists", and has been called "the crowning glory of the Christian humanists". Using humanist techniques for working on texts, he prepared important new Latin and Greek editions of the New Testament, which raised questions that would be influential in the Protestant Reformation and Catholic Counter-Reformation. He also wrote On Free Will, In Praise of Folly, Handbook of a Christian Knight, On Civility in Children, Copia: Foundations of the Abundant Style, Julius Exclusus, and many other wor…Read more on Wikipedia