Book
Dutch
Een geacht en vriendelijk heerschap, dokter in de medicijnen, slaat na veertig huwelijksjaren zijn vrouw dood met een bijl. Hij verdeelt haar in stukken voor hij uiteindelijk de politie op de hoogte stelt. Zijn getuigenis is even uitzonderlijk als zijn straf. Een man berooft een bank, en hoe vreemd het ook klinkt: hij heeft goede redenen. Tegen alle verwachtingen in wordt hij door justitie gered.
Title
Misdaden : verhalen
Author
Ferdinand Von Schirach
Translator
Hans Driessen Marion Hardoar
Language
Dutch
Original language
German
Original title
Verbrechen
Edition
1
Publisher
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2010
172 p.
ISBN
9789029573115 (hardback)

Reviews

De Berlijnse advocaat Ferdinand von Schirach schreef elf verhalen over juridische strafzaken, gebaseerd op gevallen waarmee hij vanuit zijn praktijk te maken heeft gehad. Hoewel de aard van de zaken sterk uiteenloopt, hebben ze als overeenkomst dat de verdachten het geen van allen zo ver hadden willen laten komen, maar door een opeenvolging van omstandigheden, gebeurtenissen en handelingen in een strafrechtelijk onderzoek verzeild raken. Enkelen zijn volkomen onschuldig, maar hebben de schijn tegen, anderen gaan vrijuit bij gebrek aan bewijs. Voor hen die daadwerkelijk schuldig worden bevonden aan een misdrijf volgt een veroordeling met een gepaste straf. Essentieel voor Von Schirach is daarbij dat niet de dader als mens veroordeeld wordt, maar als schuldige voor zijn misdaden. Vandaar ook zijn keuze voor de kernachtige titel van het boek. De zaken die hij voor dit boek heeft geselecteerd, illustreren dat die mate van schuld sterk uiteen kan lopen en hoe hij vanuit zijn functie gepoog…Read more

Suggestions