Magazine article
Dutch

Problemen en perspectieven voor de orkesten in België

Fred Brouwers (author)

Problemen en perspectieven voor de orkesten in België

In magazine
Ons erfdeel, Jrg. 34 (1991) nr. 2, p. 243-246
Title
Problemen en perspectieven voor de orkesten in België
Author
Fred Brouwers
Language
Dutch