Audiobook
Middle Dutch
Hadewijch (dertiende eeuw) is een gepassioneerd en compromisloos dichteres, haar poëzie is complex, gevoelig en ingenieus, haar lied is direct en intens. In haar poëtische liederen bezingt ze liefde en wanhoop, ellendige verlatenheid en het verlangen naar vereniging: haar passie is voor de lezer en toehoorder welhaast fysiek voelbaar. Dit luisterboek bevat deMiddelnederlandse teksten van Hadewijch
Title
Liederen
Author
Hadewijch 13e eeuw-
Musician
Louis Peter Grijp
Language
Middle Dutch
Publisher
[Amsterdam]: Rubinstein, 2009
4 cd's + tekstboekje (79 p.)
Playing time
ca. 4 uur
Note
Bevat de Middelnederlandse teksten van Hadewijchs 45 mystieke minneliederen
ISBN
9789047606017

Reviews

In de jaren dertig van de vorige eeuw onderging de waardering voor de mysterieuze middeleeuwse schrijver en dichter Hadewijch een radicale verandering toen de Antwerpse Jezuïet en literatuurgeschiedenisschrijver Jozef van Mierlo deze Brabantse mystica uitriep tot een van de beste (vrouwelijke) Europese auteurs van de Middeleeuwen. Sindsdien is haar reputatie er niet minder op geworden. Recent musicologisch onderzoek heeft geresulteerd in het terugvinden van de melodieën waarop een aantal van haar liedteksten geschreven (zouden kunnen) zijn. Wie niet geïnteresseerd is de wetenschappelijke stand van zaken, maar wel graag wil luisteren naar haar teksten en liederen, kan zijn hart ophalen met het beluisteren van deze vier cd's. Opname en uitvoering zijn werkelijk excellent! Maar behalve de teksten van de liederen bevat het bijbehorende boekje geen hertalingen en geen informatie over de historische dimensie. Daarvoor zal men elders te rade moeten gaan.

About Hadewijch

CC-BY-SA-3.0 - Image by Marc C.M. van Bree. conversion to PNG by Costello

Hadewijch (sometimes referred to as Hadewych, Hadewig, ... of Antwerp, or ... of Brabant) was a 13th-century poet and mystic, probably living in the Duchy of Brabant. Most of her extant writings are in a Brabantian form of Middle Dutch. Her writings include visions, prose letters and poetry. Hadewijch was one of the most important direct influences on John of Ruysbroeck.

Life

No details of her life are known outside the sparse indications in her own writings. Her Letters suggest that she functioned as the head of a beguine house, but that she had experienced opposition that drove her to a wandering life. This evidence, as well as her lack of reference to life in a convent, makes the nineteenth-century theory that she was a nun problematic, and it has been abandoned by modern scholars. She must have come from a wealthy family: her writing demonstrates an expansive knowledge of the literature and theo…Read more on Wikipedia