Audiobook
Dutch

Ethiek en evolutie : een hoorcollege over de geschiedenis, biologie, filosofie en antropologie van de moraal

Herman Philipse (author)
+1
Ethiek en evolutie : een hoorcollege over de geschiedenis, biologie, filosofie en antropologie van de moraal
×
Ethiek en evolutie : een hoorcollege over de geschiedenis, biologie, filosofie en antropologie van de moraal Ethiek en evolutie : een hoorcollege over de geschiedenis, biologie, filosofie en antropologie van de moraal

Ethiek en evolutie : een hoorcollege over de geschiedenis, biologie, filosofie en antropologie van de moraal

Genre:
De evolutietheorie dwingt de mens na te denken over het fundament van de menselijke moraal. Welke invloed hebben wetenschappelijke ontdekkingen vanaf 1850 op de verdere ontwikkeling van de ethiek? Hoe kunnen we altruïstisch gedrag vanuit de evolutietheorie verklaren en hoe rechtvaardigen we de moraal? Herman Philipse behandelt de relatie tussen ethiek en evolutie vanuit diverse wetenschappelijke i
Title
Ethiek en evolutie : een hoorcollege over de geschiedenis, biologie, filosofie en antropologie van de moraal
Author
Herman Philipse
Language
Dutch
Publisher
Den Haag: Home Academy, 2008
8 cd's + tekstboekje (35 p.)
Playing time
ca. 8 uur
ISBN
9789085304036 (box)

Reviews

De vraag naar wat goed is, heeft de mens al zijn hele bestaan gekweld. Talloze geschriften en visies werden naar voren geschoven en geherinterpreteerd naargelang er nieuwe inzichten in de wereld kwamen. Geen wonder dus dat met de opkomst van de evolutietheorie ook de ethiek opnieuw gedefinieerd werd.
In dit hoorcollege, verspreid over acht cd's, staat Herman Philipse stil bij hoe het evolutionair gedachtegoed een rol heeft gespeeld in de nieuwe visies op ethiek, en hoe controversieel veel van deze nieuwe ideeën wel niet waren. Hierbij vertrekt hij steevast van een tweetal belangrijke namen en de ideeën waarvoor zij staan, waarbij hij ook enkele belangrijke aanhangers en critici van de voormelde theorie behandelt en duidt.
Voor hij start met de evolutietheorie, geeft hij de luisteraar een inleiding in enkele belangrijke ethische stelsels mee, meer bepaald deze van Immanuel Kant en John Stuart Mill. Gewapend met een basiskennis ethiek kan de luisteraar beter de uiteenzettingen daa…Read more
Dit is al weer de vijfde reeks hoorcolleges van Herman Philipse, universiteitshoogleraar filosofie in Utrecht. Na twee reeksen over de geschiedenis van de filosofie en twee over de filosofie van godsdienst en wetenschap, gaat deze vijfde reeks over de geschiedenis, de biologie, de filosofie en de antropologie van de moraal. In acht colleges van een uur behandelt Philipse een groot aantal problemen rond de fundering van de moraal, waarbij met name de invalshoek van de evolutie centraal staat. Moeten wij voor het verklaren en het rechtvaardigen van de moraal beginnen bij God, bij de mens of bij de apen? Bij Darwin of bij Nietzsche, of misschien bij Wilson? Kan altruïsme evolutionair voordelig zijn? Intrigerende vragen, die Philipse als geen ander helder en overzichtelijk weet te presenteren.

About Herman Philipse

CC BY-SA 3.0 - Image by Vera de Kok

Herman Philipse (born 13 May 1951) is a professor of philosophy at Utrecht University in the Netherlands. Philipse taught at Leiden University from 1986 until 2003 where he obtained his doctorate in 1983.

Work

Philipse has written many philosophical works in Dutch, including books on Husserl's early philosophy of logic, the role of certainty in Descartes' moral theory, and a widely read Atheist Manifesto (1995, 2004). In English, he has written over a dozen articles in philosophical journals, as well as a detailed assessment of Heidegger, Heidegger's Philosophy of Being: A Critical Interpretation. He has also written many commentaries for Dutch newspapers (most frequently as a regular contributor to the NRC Handelsblad) and current events television programs, defending atheism and advocating cultural assimilation for non-European immigrants in the Netherlands.

In his philosophical work, Philipse defends a non-r…Read more on Wikipedia