Audiobook
Dutch

Vaderlandsliefde : hoorcollege over nationalisme en nationaal gevoel in Europa

Joep Leerssen (author)
+1
Vaderlandsliefde : hoorcollege over nationalisme en nationaal gevoel in Europa
×
Vaderlandsliefde : hoorcollege over nationalisme en nationaal gevoel in Europa Vaderlandsliefde : hoorcollege over nationalisme en nationaal gevoel in Europa

Vaderlandsliefde : hoorcollege over nationalisme en nationaal gevoel in Europa

Genre:
Colleges over de oorsprong van het huidige statensysteem in Europa, in hoeverre weerspiegelt dat statensysteem onderliggende nationale identiteiten. En wat kan de geschiedenis ons leren over onze hedendaagse conflicten over burgerschap, cultuur en identiteit?
Title
Vaderlandsliefde : hoorcollege over nationalisme en nationaal gevoel in Europa
Author
Joep Leerssen
Language
Dutch
Publisher
Place of publishing unknown: NRC Handelsblad Academie, 2008
8 cd's + tekstboekje (23 p.)
Playing time
ca. 8 uur
ISBN
9789085300441

Reviews

Sinds enige jaren heeft de Nederlandse krant NRC Handelsblad het initiatief genomen om haar abonnees op geregelde tijdstippen te verblijden met cd-opnames waarop een of meerdere academici in de vorm van een serie hoorcolleges een bepaald onderwerp uit hun vakgebied bespreken. De reeks ‘NRC Handelsblad Academie’ bevat onder meer de zeer interessante lessenreeksen door wetenschapshistoricus Vincent Icke over leven en werk van de zeventiende-eeuwse natuurwetenschapper Christiaan Huygens, door literatuurwetenschapper Herman Pleij over de geleidelijke wording van de Nederlandse identiteit en door de Vlaamse filosoof Johan Braeckman over Darwin en de evolutietheorie.
In diezelfde reeks is nu een box met acht cd’s uit waarop de Amsterdamse hoogleraar Moderne Europese Letterkunde Joep Leerssen het heeft over ontstaan en opkomst van het nationalisme en over het belang van het nationale gevoel in de wording van Europa. In zekere zin zijn de hoorcolleges een Nederlandse bewerking van…Read more
Dit hoorcollege bestaat uit acht cd's en is ingedeeld in vierentwintig hoofdstukken. Elke cd bestaat uit drie hoofdstukken van ongeveer twintig minuten. Het hoorcollege wordt voorgedragen door Joep Leerssen, hoogleraar moderne Europese letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Er is een gemeenschappelijk onderwerp: nationaal gevoel en nationalisme in Europa. Dat abstracte thema spitst zich gaandeweg toe op een definitie van vaderland, het begin van de moderne staat, macht van de natie en de natie aan het woord, de geboorte van het nationalisme in de schaduw van Napoleon, de eenwording en de eenvormigheid van de negentiende-eeuwse natiestaat, cultuur en geopolitiek (de herverkaveling van de keizerrijken), rassendenken en etnisch nationalisme 1845-1945 en ten slotte postnationalisme (de twintigste eeuw). Abstracte stof, van een hoog wetenschappelijk gehalte, nogal droog en weinig inspirerend voorgelezen. Daarom eerder bestemd voor studenten, historici en wetenschappers.

About Joep Leerssen

Joseph Theodoor "Joep" Leerssen (born 12 June 1955, Leiden) is a Dutch comparatist and cultural historian. He is professor of European studies at the University of Amsterdam, where he also holds a Royal Netherlands Academy Research Professorship. He was awarded the Spinozapremie in 2008.

Leerssen studied Comparative literature in Aachen (M.A. 1979) and Anglo-Irish Studies at University College Dublin (M.A. 1980), and received his doctorate from Utrecht University in 1986. He was appointed lecturer in European Studies in Amsterdam in 1986 and was given a professorial chair in the same subject in 1991. In addition, he has held guest professorships and visiting fellowships in Harvard (Erasmus Chair), Cambridge (Magdalene College) and Göttingen. He headed the Huizinga Institute, the Dutch National Research Institute for Cultural History, from 1996 until 2005.

Leerssen has worked in the fields of Irish Studies, imagology and European studies. His main research focu…Read more on Wikipedia