Het rouwproces van een jonge vader na de dood van zijn pasgeboren dochtertje.
Extra subject
Dood ; Kinderen
Title
Schaduwkind
Author
P.F. Thomése
Language
Dutch
Edition
16
Publisher
Place of publishing unknown: Olympus, 2013 | Other editions
108 p.
ISBN
9789046703557 (paperback)

Other formats:

Reviews

Schaduwkind bekleedt in het oeuvre van P.F. Thomése een aparte plaats. Hoe kan het anders. Had de schrijver tot dan toe altijd goede redenen gehad om de werkelijkheid via omwegen te lijf te gaan (de historische fictie, de ironie...), dan kon daar plots brutaal geen sprake meer van zijn. Als je pasgeboren kindje sterft, is er dan een omweg mogelijk om te vertellen wat er is gebeurd? Die ene, laatste omweg bleek ondanks alles nog de taal. "Ergens in de taal is zij nog", schrijft Thomése, en hij laat het zien in het kleine meesterwerk dat Schaduwkind geworden is. Is het niet onbetamelijk, zou je je kunnen afvragen, om zulk een persoonlijk rouwverhaal aan te duiden als 'een meesterwerk', om het dus te beoordelen aan de hand van literaire criteria? Ik denk het niet. Dat dit boek de profundis geschreven is, doet namelijk niets af aan het feit dat het om een literaire constructie, om een doordachte compositie gaat. In die zin is er geen breuk met Thoméses ander werk. Eer…Read more
Indringend relaas van de bekende auteur [1958], die eerder verhalen en romans schreef en in 1991 de AKO Literatuurprijs kreeg voor 'Zuidland'. Anders dan zijn eerdere uitgaven is dit verhaal autobiografisch. Het is onderverdeeld in een vijftigtal korte fragmenten en gaat over de dood van zijn pasgeboren dochtertje Isa. Thomése wisselt passages van ontreddering, diepgaande rouw en sprakeloosheid af met stukjes over het geluk van het prille vaderschap. Het boekje is opvallend onemotioneel en met een zekere afstand geschreven vanuit een mannelijk (vaderlijk) perspectief. De auteur probeert het onzegbare te zeggen in een mooie literaire en symbolische taal, met als doel zijn schaduwkind (een soort engeltje) vast te leggen in die taal. Voor een breed publiek. Kleine druk.